Спеціальні структури дані, що підтримує OCA New Line
 
Традиційно дані соціологічних та маркетингових досліджень подаються у вигляді таблиці, де кожен стовпчик є ознакою, а кожен рядок – анкетою. Таку структуру можна побачити у програмах OCA, SPSS, SAS тощо. OCA New Line не є винятком, оскільки працює з форматом пакета ОСА і підтримує аналогічний формат, але з деякими додатковими можливостями.

Щоденники.
Першою такою можливістю є режим щоденників. Режим щоденників дозволяє організувати роботу з анкетою, що має, плаваючу, не стабільну довжину. Розглянемо приклад. Ми просимо респондента відповісти на запитання про те, які він читає газети, а потім просимо охарактеризувати кожну з них. При цьому ми не знаємо скільки газет назве респондент. Хтось назве одну, а хтось п'ять. В анкеті у таких випадках залишають місце для того, щоб інтерв'юер записував про які саме газети йтиметься. Характеристика кожної газети записується як окрема ознака, кількість яких заздалегідь визначається деяким запасом. При аналізі ми маємо одразу кілька ознак, що характеризують газети, що незручно. Не можна побудувати одну загальну таблицю – необхідно якимось чином зводити групи таблиць разом. Крім того, розмір анкети сильно зростає через те, що необхідно мати відразу кілька ознак для фіксації характеристик газет. Подібні структури можуть бути вкладеними одна в одну, що ще більше ускладнює роботу з ними. Як вихід із таких ситуацій у технології OCA New Line пропонується розбивати такі анкети на кілька анкет-записів (за кількістю об'єктів - у нашому прикладі - за кількістю газет, що характеризуються). Ці кілька анкет є однаковими в усьому крім ознак, пов'язаних з об'єктами дослідження (у нашому прикладі - з газетами). Розглянемо структуру даних наочно. Так виглядає просте, "лінійне" подання даних для прикладу з газетами.

Номер анкети Стать Газета 1 Х-ка газети 1 Газета 2 Х-ка газети 2
1 Ч "Новини" добре "Київ вечірній" чудово
2 Ж "Правда" добре Немає Відповіді Немає Відповіді
3 Ч Немає Відповіді Немає Відповіді Немає Відповіді Немає Відповіді

А ось як ж дані виглядатимуть у варіанті щоденників.

Номер анкети Статі Газета Х-ка газети
1 Ч "Новини" добре
1 Ч "Київ вечірній" чудово
2 Ж "Правда" добре
3 Ч Немає Відповіді Немає Відповіді

Як бачимо, анкета 1 "роздвоїлася" (адже у ній йшла мова одразу про дві газети). Такий вигляд даних є більш зручним і компактним - є одна ознака, що містить назви газет та одна ознака, що містить їх характеристики. Ознака, що визначає щоденник, у прикладі - <номер анкети>, дає можливість зрозуміти, скільки анкет є насправді, і який запис якої анкети належить. Однак, як показує практика, для фіксації інтерв'юером даних та введення їх оператором зручніше використовувати звичайний ("лінійний") формат. Він зрозуміліший для оператора введення і тому його використання дозволяє запобігти багатьом помилкам. Тому до пакету програм OCA New Line Technology входить спеціальна функція для конвертування. Вона дозволяє автоматично перетворити дані з "лінійного" формату на щоденниковий.
Тепер розглянемо логіку роботи із щоденниковими проектами. Зрозуміло, що при побудові частотних таблиць для нашого прикладу, кількість чоловіків повинна бути рівна 2, жінок 1, а різних газет 4 (включаючи варіант Немає Відповіді). При роботі з даними, які містяться у вигляді щоденників, OCA New Line автоматично застосовує деякі спеціальні правила.
- При побудові таблиць частот діє правило: якщо дві анкети мають одне і те значення ознаки і однаковий номер щоденника (у прикладі - ознака "Номер анкети"), то друга з них ігнорується.
- При розрахунку сум та середнього: підсумовуються (а для середнього - враховуються до бази) всі анкети (нічого не ігнорується).
- При побудові цільових аудиторій (фільтрів) відбираються лише ті записи всередині анкети, які задовольняють умову. Таким чином, частина записів що відносяться до однієї анкети буде відібрана, а частина - ні.
Більш детально про специфіку розрахунків та використання того чи іншого методу для даних у форматі щоденників можна дізнатися із документацій про програму.

Трекінги.
В OCA New Line реалізована можливість роботи з даними трекінгових (моніторингових) досліджень. Трекінговими, вважаються дослідження, що проводяться регулярно (щорічно, щоквартально, щомісяця, щотижня, щодня), за одним і тим же правилами, з використанням однакового інструментарію. Часто у них опитуються одні й ті самі люди (такі проекти називаються панельними). Дослідження за період часу (рік, квартал, місяць, тиждень, день) часто називають хвилею. При цьому при аналіз даних декількох хвиль часто використовують процедуру усереднення. Наприклад, якщо людина в першій хвилі сказала, що її зарплата 100 у.о., а в другій сказала, що її підвищили до 120 у.о. то заробітна плата за все трекінгове дослідження (2 хвилі) буде (100+120)/2=110 у.о. Для отримання подібного ефекту можна використовувати зважування, проте це буває не завжди зручно, адже ваги необхідно розраховувати з появою кожної нової хвилі заново, а також для кожної цільової аудиторії (якщо відібрати в цільовій аудиторії лише другу хвилю, то зарплата в нашому прикладі повинна бути дорівнює 120 у.о.). Також перерахунки вагів вимагає і перехід з одного рівня на інший (наприклад, якщо дослідження проводиться щотижня, його можна оцінювати на рівні кварталів, місяців і т.д.). Для вирішення цієї проблеми у технології ОСА New Line використовується режим трекінгу. Для цього створюється спеціальна ознака, яка визначає номер об'єкта (наприклад, респондента) у трекінговому дослідженні. Цей номер за ним закріплюється протягом усього дослідження, а програма автоматично при підключенні режиму трекінгів буде виробляти необхідне перезважування.
На відміну від режиму щоденників, режим трекінгу може вмикатися та вимикатися користувачем програми OCA New Line. Також користувач може обирати на якому рівні трекінгу він аналізуватиме дані.
Режими трекінгу та щоденника є незалежними один від одного і можуть використовуватися, при необхідності, як разом, так і окремо.

Обратно

     

E-Mail: oca.feedback@gmail.com |  (c) OCA 2004 - 2024.