Генератор випадкових чисел
 
Багато процедур, що проводяться під час проведення маркетингових чи соціологічних досліджень пов'язані з випадковим відбором. Наприклад, при побудові вибірки часто випадково відбираються об'єкти дослідження. Складається список об'єктів, генерується список випадкових чисел та зі списку відбираються об'єкти із відповідними номерами. За допомогою випадкового відбору іноді визначають список інтерв'ю, чию справжність має перевірити контролер.
Існує маса комп'ютерних програм, що генерують випадкові числа. Часто їх називаються датчиками випадкових чисел. Така функція є, наприклад, у MS Excel. Проте чи всі вміють написати формулу те щоб числа генерувалися в необхідному діапазоні, виключити відбір одного й того ж числа більш ніж одного рази (таке часто буває необхідно).
Тут наведено невеликий flash-ролик представляє собою генератор випадкових чисел у заданому діапазоні. Генеруються цілі позитивні числа. Всі числа, що знаходяться в заданому діапазоні, мають рівну можливість бути відібраними.
Для роботи необхідно вказати мінімальну та максимальну кількість, задавши тим самим діапазон у якому генеруватимуться випадкові числа (цей діапазон включатиме зазначений мінімум і максимум). Також необхідно вказати скільки чисел слід згенерувати. Налаштування "Виключити повтори" дозволяє встановити режим, при якому будь-яке з чисел, що знаходяться в заданому діапазоні, може бути вибрано лише один раз. Кнопка "Старт" активізує роботу датчика. Згенеровані числа будуть відображені у текстовому полі зліва. Звідти їх можна скопіювати у буфер обміну за допомогою стандартних поєднань клавіш Windows (Ctrl+C) або за допомогою спливаючого меню (виникає при натисканні правою кнопкою миші у межах текстового поля).

Обратно

     

E-Mail: oca.feedback@gmail.com |  (c) OCA 2004 - 2024.